Trends : अब दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में 7 भारत के लोग |

GREHLAKKSHMI

Gautam Adani 

$122.2 billion

Mukesh Ambani 

$101.8 billion

Shiv Nadar 

$26.6 billion

Cyrus Poonawalla 

$24.2 billion

Radhakishan  Damani 

$17.2 billion

Savitri Jindal

$18.8 billion

Lakshmi Mittal

$17.2 billion